Menu strony
Sprzt komputerowy dla firm

Co jest wymaganym przez prawo elementem wyposażenia wszystkich przedsiębiorstw?

Każde większe przedsiębiorstwo jest zobowiązane do dobrego i zgodnego oznakowania miejsca pracy. Powinno być ono zrobione zgodnie z obowiązującym prawem tyczącymi się Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
znaki bhp


kominek


Wszystkie miejsca użyteczności publicznej powinny mieć odpowiednie tablice informacyjne czy ostrzegawcze znaki BHP. Mają one za zadanie ułatwić ludziom ruszanie się po danym obiekcie, ale również mają zapobiec pojawianiu się wypadków czy innego rodzaju sytuacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przebywających w takiej przestrzeni ludzi. Mogłyby to być m.in. tablice informujące przechodniów czy odwiedzających (np. w szkole) o drogach ewakuacyjnych, które są dostępne w danym budynku.się dodatkowe informacjeSą one bardzo przydatne podczas chociażby wystąpienia pożaru, kiedy w pośpiechu poszukujemy wyjścia z konkretnego obiektu. Tego typu tablice mogłyby również wskazywać miejsce trzymania gaśnicy. Oczywiście odmienne znaki BHP wykorzystuje się w wypadku oznaczenia robót drogowych, a odmienne w okolicy słupów energetycznych.


Podobnie jak w wypadku znaków drogowych, oznaczenia BHP także dzielą się na znaki informacyjne czy też nakazu. Mogłyby one zakazywać dotykania jakichś przedmiotów albo nakazywać przejście drugą stroną chodnika. Są znaki zabraniające picia wody z danego źródła albo informujące o umiejscowieniu apteki. Osobną grupę stanowią znaki budowlane, czyli tablice informacyjne czy też znaki ostrzegające o pracy dźwigu i o rozbiórce.
Znaki te można nabyć za stosunkowo niewielką kwotę np. przez internet. Mogą być wykonane z PCV w opcji świecącej oraz nie świecącej.

Jeżeli opisywany artykuł jest dla Ciebie ekscytujący, ta witryna na pewno także będzie godna Twojego zainteresowania, gdyż odnajdziesz tam podobne informacje.

Mogą być też wyprodukowane z folii samoprzylepnej.
19-08-13 07:27