Menu strony
Sprzt komputerowy dla firm

Kierownik budowy - jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy jest to osoba, która przejmuje dużą część zadań związanych z budową domu - przede wszystkim dba o prawidłowy przebieg wszelakich prac budowlanych oraz prowadzi konieczną dokumentację.


Podchodząc do wznoszenia prywatnego domu, ponosimy za większość postępowań odpowiedzialność finansową a także prawną.
To my ostatecznie musimy załatwić wszelakie kwestie urzędowe oraz pozyskać pieniążki na całą inwestycję: umawiamy się z wykonawcami, podpisujemy umowy z dostarczycielami mediów, na bieżąco analizujemy koszta, obserwujemy postęp prac, dbamy o dopływ surowców, jeśli trzeba - kontaktujemy się z bankiem , a finalnie dokonujemy odbioru i rozliczamy całą inwestycję. W części z owych zadań mogą nam jednakże pomóc zaangażowani fachmani, między innymi kierownik budowy - polecamy sprawdzić to źródło. Mogą albo wręcz powinni.


kierownik budowy


Kierownik budowy pomóc powinien, bo zgodnie z prawem jakakolwiek budowa nastręcza jego obecności. Jest to człek, który za ustalonym wynagrodzeniem od inwestora staje się odpowiedzialny za tok prac budowlanych, również za możliwe nieprawidłowości. Musi posiadać upoważnienia do kierowania budowlanymi robotami. Będzie prowadził dziennik (opieczętowany uprzednio w urzędzie, jaki wydał nam zezwolenie na budowę; w dzienniku budowy oprócz kierownika budowy mogą wpisywać się także właściciel a więc inwestor, architekt, kontroler nadzoru, geodeta). Kierownik budowy ( interesujący wpis na olszewscy.org.plinteresujący wpis na powinien również troszczyć się o wykonywanie robót zgodnie z regulacjami, sztuką budowlaną a także bezpieczeństwem. To tyle w teorii. Obecność kierownika budowy w żadnym razie bowiem nie gwarantuje, że nasza inwestycja znalazła się pod włością opieką. Zdarzają się osobnicy, którzy dla przykładu pilnują jednocześnie paru inwestycji a ich obecność na naszej może być raczej rzekoma, innymi słowy przede wszystkim niesystematyczna.


Naturalnie, kierownika budowy można zmienić w czasie inwestycji, jednak to wytwarza niepotrzebne problemy. Aby więc się ustrzec podobnych sytuacji, warto przeprowadzić zawczasu właściwe poszukiwania.
18-07-11 19:07